2022-05-27 08:45:32

Izborni predmeti
Poštovani roditelji!
 
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svaki učenik ima pravo upisati izborne predmeta čija se nastava u školi organizira i nudi. Za učenika jednom izabran predmet postaje obavezni predmeti i pohađa ga cijelu nastavnu godinu odnosno sve dok se ne zatraži Zahtjev za ispis s izbornog predmeta sukladno članku 27. stavku 6 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Učiteljsko vijeće taj zahtjev ne prihvati kao opravdan. U našoj školi izborni su predmeti:
 
1. Informatika (1., 2., 3., 4., 7. i 8. razred)
 
2. Njemački jezik (4., 5., 6., 7. i 8. razred)
 
3. Latinski jezik (5., 6., 7. i 8. razred)
 
4. Grčki jezik (7. i 8. razred)
 
Obrazac suglasnosti kojim biste htjeli da se vaše dijete upiše u neki od ponuđenih izbornih predmeta, nalazi se ispod u prilogu ove obavijesti.
 
Učenici se već na početku svoga školovanja opredjeljuju za izborne predmete koji su im ponuđeni sukladno njihovoj dobi. Prema spomenutom članku 27. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditlja Učiteljskom vijeću koje ispunjava te ispunjeni zahtjev OSOBNO predaje u tajništvu škole. Zahtjev se mora predati najkasnije do 30. lipnja tekuće nastavne godine za ispis izbornog predmeta u sljedećoj školskoj godinu.
 
Ukoliko postoje učenici koji se žele ispisati s pojedinog izbornog predmeta njihovi roditelji trebaju ispuniti zahtjev kojeg možete preuzeti na linku ispod teksta.
 
Ivan Mikolić, ravnatelj

Katolička osnovna škola Virovitica